Získať ponuku

Čas a informácie ako strategický faktor marketingu

Zaujímavosti

Zdá sa to ako paradox našej doby. Na jednej strane sa dnes pracovná doba znížila na menej ako tretinu pracovnej doby v 20. storočí. Na druhej strane sme však nezískali viac času na odpočinok a zábavu, práve naopak. Máme stále viac voľného času, a pritom trpíme časovou tiesňou a stresom. Ľudia v dnešnej dobe už bežne spájajú svoj voľný čas s pracovným. Jedným z hlavných dôvodov tohto problému sú nové technológie, ktoré síce ľuďom uľahčili prácu a zbavili ich rutinných činností. Tieto inovácie však so sebou priniesli možnosti, ktoré chcú ľudia stále viac využívať.

Kto chce byť úspešný aj v budúcnosti, musí byť schopný sa meniť, včas zachytiť impulzy nových trendov a zapracovať ich do svojej stratégie. Moderný podnik musí sám určovať rýchlosť premeny.V súčasnosti platí zásada, že nie veľkí požierajú malých, ale rýchli pomalých. Vhodným príkladom je firma Swatch, ktorá zaviedla výrobu hodiniek „práve včas“. Tieto sa vyrábajú až v okamihu, kedy podnik prijme zákazky. A preto musí byť veľmi pohotový, aby dokázal reagovať na vývoj a prispôsobil sa tempu premeny.

Zákazníci si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujú pominuteľnosť času. Vyžadujú čoraz väčšie pohodlie a to aj v rámci nakupovania. Nemajú radi problémy pri nakupovaní, čakanie v radoch, plytvanie ich časom, nesplnenie ich objednávok načas. Ak si toto firma uvedomí a správne zakombinuje do svojej stratégie, môže to využiť ako konkurenčnú výhodu. Lebo aj čas je v mysli zákazníka chápaný ako náklad, ktorý musí vynaložiť pri kúpe tovaru alebo služby.

Zajtrajšie bohatstvo sa skrýva v informačnej moci. Tá jedného dňa vystrieda moc peňazí. Teda v budúcnosti už nebude úspešný a bohatý ten, kto vlastní kapitál, ale ten, kto má patričný informačný náskok.

Informácie o zákazníkovi nám dávajú vedieť, čo potrebuje. To nie je vždy totožné s tým, čo si praje. Zameranie na tieto potreby a získanie súhlasu zákazníka v tom zmysle, že skutočne potrebuje práve tieto veci, umožňuje na mieru prispôsobovať svoje produkty a služby.

Do kategórie informácií však zahrňujeme tak informácie o zákazníkoch, ako aj o konkurencii. Tradičnou náplňou práce marketingových špecialistov je konkurenčná analýza produktov a služieb ponúkaných inými firmami. Táto analýza sa zameriavala na ponuky, ktoré boli blízke účelom a funkciou. Ktorákoľvek firma na trhu sa tak môže stať objektom takejto analýzy. Firmy sú tak nútené diferencovať svoje produkty, a taktiež získavať alebo udržiavať si svoje výhody na saturovaných trhoch.